Usługi

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w następujących obszarach prawnych:

 • Prawo cywilne (w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym):
  – rzeczowe (m.in. zniesienie współwłasności, ochrona własności),
  – zobowiązania (m.in. odszkodowania, wykonanie zobowiązań),
  – spadkowe (m.in. zachowek),
  – rodzinne (m.in. sprawy o rozwód, alimenty, podział majątku).
 1. Prawo gospodarcze i handlowe (m.in. sporządzanie i opiniowanie umów, ochrona praw konsumenta, sprawy o zapłatę).
 2. Prawo prywatne międzynarodowe (w sprawach powiązanych z zagranicą oraz z obcym prawem).
 3. Prawa człowieka i konsumenta.
 4. Prawo pracy i sprawy pracownicze.
 5. Prawo administracyjne.
 6. Prawo karno-gospodarcze.
 7. Prawo karno-skarbowe.
 8. Prawo celne (w postępowaniu przygotowawczy, sądowym oraz wykonawczym).
 9. Prawo karne (obrona w procesie karnym, reprezentacja  w postępowaniu pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego).

Kancelaria prowadzi również sprawy pro publico bono – w szczególnych okolicznościach oferuje bezpłatną pomoc dla osób poszkodowanych oraz instytucji pozarządowych, takich jak: stowarzyszenia i fundacje działające dla dobra takich osób.

Wszystkie czynności prawne wykonywane są w zgodzie z obowiązującym prawem i z poszanowaniem zasad etycznych oraz moralnych, a relacje z Klientami oparte są na wzajemnym zaufaniu i poufności wszystkich powierzonych informacji.

Honorarium za usługi prawne ustalane jest indywidualnie, w zależności od czasochłonności i złożoności problemu.

img (1)